Vår tredje sprint

Idag passerade vi vår tredje sprint.

  • Cartesia och Gustav hade tittat på verktyg för AR. AR Toolkit verkar vara bäst anpassat till våra behov. De hade också tittat på möjligheten att stabilisera GPS-positionen med hjälp av input från kameran. och visade lovande resultat.
  • LTU och Thomas hade identifierat och utvärderat möjliga middlewares. FIWARE verkar lovande.
  • Saguna och Lara hade tittat på användarinteraktion och sätt att mata in information. De presenterade idéer om hur man kan kommunicera med döda ting, visualisera byggnader och om  smart motion.
  • Daniel och Raihan hade gjort praktiska experiment med våra partikel- och gassensorer.

 

Dela på

Fler inlägg