SenseSmartRegion på Västerbottensdagarna

Tid: Onsdag 25/1 kl. 09.00

Plats: Grand Hotell Stockholm, Blasierummet

Vi berättar om:

Sense Smart Region

Genom projektet SenseSmartRegion utvecklar vi teknologier för att skapa smarta tjänster som använder sakernas internet, (IoT) samt öppna data från offentlig verksamhet och skapar stöd för att presentera information som förstärkt verklighet, (AR). Företag erbjuds sedan att bygga tjänster på plattformen. Se även www.sensesmartregion.se. Parter i projektet är Luleå Tekniska Universitet, Sokigo, DataDuctus, NorthKingdom, Umeå kommun, Skellefteå Kraft, Skelleftea Digital Alliance och Skellefteå kommun.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

iVOS IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun

Projektet adresserar den framtida demografiska utmaningen och e-hälsaområdet, samt kopplingen till smarta regioner

Projektet katalyserar på befintliga system, baserade på sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) i kommunen, genom att utöka dessa med nya IoT-enheter samt att utbyta information från dessa mellan kommunala verksamheter. Projektets huvudsakliga mål är att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå, dvs. hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat. Vi ämnar således att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och medföljande växande vård- och omsorgsbehov i våra kommuner.

IoT Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020.

Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. Fokus  ligger på att lösa samhällsutmaningar med hjälp av IoT. Detta sker i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare.

 

Välkommen!

Dela på

Fler inlägg