Kvällsseminarium Sense Smart Region – En del av Mitt Europa

Sense Smart Region bjuder in till kvällsseminarium Onsdag 10/5 i samarbete med Skelleftea Digital Alliance.

Tid: 18.00 – 19.30

Plats: Hörsal B231, Luleå tekniska universitet, Skellefteå

Vi genomför seminariet som en del av kampanjen Mitt Europa

Anmäl deltagande här senast 10/5, kl. 10.00, eftersom vi bjuder på kaffe/te och macka.

Sense Smart Region

Genom projektet Sense Smart Region utvecklar vi teknologier för att skapa smarta tjänster som använder sakernas internet, (IoT) samt öppna data från offentlig verksamhet och skapar stöd för att presentera information som förstärkt verklighet, (AR). Företag erbjuds sedan att bygga tjänster på plattformen. Se även www.sensesmartregion.se.

Parter i projektet är Luleå Tekniska Universitet, Sokigo, DataDuctus, NorthKingdom, Umeå kommun, Skellefteå Kraft, Skelleftea Digital Alliance och Skellefteå kommun.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

iVOS IoT inom vård och omsorg inom Skellefteå kommun

Projektet adresserar den framtida demografiska utmaningen och e-hälsaområdet, samt kopplingen till smarta regioner. Fallstudien byggs som en tillämpning på SenseSmartRegion-plattformen.

Projektet katalyserar på befintliga system, baserade på sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) i kommunen, genom att utöka dessa med nya IoT-enheter samt att utbyta information från dessa mellan kommunala verksamheter. Projektets huvudsakliga mål är att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas både på fysisk och logisk nivå, dvs. hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop (sakernas internet, gateway, kommunikationslösningar) samt hur data kan delas mellan olika system genom att tillämpa gemensamma dataformat. Vi ämnar således att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och medföljande växande vård- och omsorgsbehov i våra kommuner.

Dela på

Fler inlägg