Kontakta oss!

Kontaktuppgifter till projektet
Projektledare

Leif Häggmark

Telefon: 070-606 23 25

E-post: leif.haggmark@ltu.se

Adress: Laboratorgränd 7,
931 62 Skellefteå

Styrgrupp
Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet, Skellefteå (Ordförande och projektägare)

Paula Wennberg, CDT, Luleå tekniska universitet, Luleå

Anders Haraldsson, Sokigo, Lycksele

David Eriksson, NorthKingdom, Skellefteå

Sofia Gullholm, LTU Business, Skellefteå

Urban Lundmark, DataDuctus, Skellefteå

Michael Carlberg Lax, CIO, Skellefteå kommun, Skellefteå

Anja Palm, Näringslivskontoret, Skellefteå kommun, Skellefteå

Magnus Rudehäll, Region Västerbotten, Umeå

Ann-Christine Schmidt, FoU-koordinator, Skellefteå Kraft, Skellefteå

Åsa Ågren WikströmUmeå kommun, Umeå

Kontaktformulär