Första styrgruppsmötet

Idag hade vi vårt första styrgruppsmöte. Alla presenterade sig för varandra samt projektet och våra projektpartners. I den öppna diskussionen efteråt kom väldigt värdefulla bidrag från styrgruppsmedlemmarna utanför själva projektet.

Stort tack!

 

Dela på

Fler inlägg