Sprint nummer två

Kategori: Sprint
/Postad av:
Idag passerade vi vår andra sprint. Följande leverabler presenterades: Integration av CoAP i arkitekturen. Tankar om stabilisering av position genom bildigenkänning. Visualisering av...

Vår första sprint

Kategori: Sprint
/Postad av:
Idag passerade vi vår första sprint. I den ingick några delar av en demoapplikation som visar information som AR, (förstärkt verklighet), på Möjligheternas Torg i Skellefteå. Cartesia gjorde en...

Första styrgruppsmötet

Kategori: Styrgrupp
/Postad av:
Idag hade vi vårt första styrgruppsmöte. Alla presenterade sig för varandra samt projektet och våra projektpartners. I den öppna diskussionen efteråt kom väldigt värdefulla bidrag från styrgruppsmedlemmarna utanför själva...