Övergripande mål

Att underlätta informationsåtkomst och förståelse av information i vardagliga miljöer.

Nydanande tekniker och tjänster ska utvecklas och testas.

Hur ska vi nå dit?

Vi kombinerar verklig och virtuell information på ett sätt som ökar värdet av upplevelser, tjänster och produkter.

De första två åren fokuserar projektet på att bygga upp en plattform, och det sista året vill vi att företag och organisationer bygger tjänster och produkter på plattformen.

Långsiktigt mål

Som ett resultat av projektet kommer regionen att ha goda möjligheter att skapa smarthet i de produkter och tjänster som skapas. En vision är att allt som produceras i regionen har någon form av ”smarthet” (exempelvis i form av sakernas internet).  Förutsättningar för att både producera såväl som att konsumera information möjliggörs i både stads- och glesbygd. Målsättningen är att göra regionen till en ledande Smart Region.
 • Sensorer

  Vi erbjuder verktyg för att ansluta och autentisera sensorer, om du behöver dina egna sensorer för att utveckla dina tjänster.

 • Öppna data

  Du kan också använda öppna data från offentliga myndigheter för att skapa den information som behövs för din tjänst.

 • Geotaggning

  Vi tillhandahåller också verktyg som stöder geotaggning av dina sensordata och öppna data.

 • AR - förstärkt verklighet

  Använd dina sensordata, öppna data och din geografiska information för att skapa nyttig information och presentera den som förstärkt verklighet. Kontakta oss om du är intresserad av att skapa tillämpningar på vår plattform!

Övergripande mål

Vi ämnar göra detta genom att kombinera verklig och virtuell information på ett sätt som ökar värdet av upplevelser, tjänster och produkter. Projektets vision är att alla invånare använder sig av framtidens interaktiva enheter såsom Google-glasögon (eller liknande framtida enheter) som möjliggör nya sätt att visualisera information för en bred tjänsteflora baserad på öppna data från sensorer och offentliga databaser m.m. Det kan röra sig om att i realtid överlagra text och grafer på en verklig bakgrund (augmented reality) eller med alternativ högupplöst grafik samt ljud. På en godtycklig plats ska det gå att fråga efter vilken information som finns knuten till platsen man befinner sig på. Det kan röra sig om information om en byggnad, historiska händelser, transportinformation, teknisk information om exempelvis en värmepanna eller ett fläktsystem.

Vision

Filmen om Microsoft Hololens visar på en vision som fortfarande inte är en realitet men den skapar en förståelse inom vilket område vi ämnar etablera kunskap och kompetens på ett tidigt stadium för att inom 5-10 år ha ett företagande som kan utveckla tjänster och produkter, samt att vi tillämpar tekniken för vår sociala välfärd.

Regionen kommer som ett resultat av projektet att ha goda möjligheter att skapa smarthet i de produkter och tjänster som skapas. En vision är att allt som produceras i regionen har någon form av ”smarthet” (exempelvis i form av sakernas Internet).  Förutsättningar för att både producera såväl som att konsumera information möjliggörs i både stads- och glesbygd. Målsättningen är att göra regionen till en ledande Smart Region.

De första två åren fokuserar projektet på att bygga upp en plattform, och det sista året vill vi att företag och organisationer bygger tjänster och produkter på plattformen.